CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA

tècnic en gestió administrativa

2

cursos

1600

hores lectives

400h

en empreses

Matí

de DLL a DV

objectius

Cicle formatiu de grau mitjà en gestió administrativa amb títol LOE. Realitzar activitats de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client, tant en empreses públiques com privades. Analitzaràs el flux d’informació i la tipologia i finalitat dels documents i comunicacions que s’utilitzen a l’empresa.

 Accés directe:

 Estar en possessió del títol d’ESO.

 Haver superat FP1 (qualsevol branca)

Haver aprovat 2n BUP

Haver aprovat FP Bàsica

 Amb una prova d’accés:

 Poden realitzar la prova d’accés els alumnes que tenguin 17 anys o més, o que els compleixin durant l’any natural de realització de la prova.

 Alumnes que han aprovat …

 

 Auxiliar administratiu, ajudant d’oficina, documentació i arxiu.

 Gestor de cobraments i pagaments, caixer, auxiliar de banca i institucions financeres.

 Auxiliar administratiu d’asegurances, administració pública, gestió de personal.

 Tresoseria.

Els alumnes de Grau Mitjà de Gestió Administrativa seran capaços de realitzar gestions administratives de l’activitat comercial i d’atenció al client, d’efectuar gestions administratives de les àrees de selecció i formació dels recursos humans de l’empresa, controlar els registres comptables i la tresoreria verificant les comunicacions internes o externes i supervisant, classificant, registrant i arxivant la documentació.

El cicle dona accés, entre d’altres, als següents estudis:

 Batxillerat.

 Cicle superior.

PRIMER CURSSEGON CURS
Comunicació Empresarial i Atenció al Client (5h/setmanals)Operacions Administratives de Recursos Humans  (7h/setmanals)
Operacions Administratives de Compra Venda (4h/setmanals)Tractament de la Documentació Comptable (7h/setmanals)
Empresa i Administració (3h/setmanals)Empresa a l’Aula (8h/setmanals)
Tractament Informàtic de la Informació (7h/setmanals)Operacions Auxiliars de Gestió de Tresoreria (8h/setmanals)
Tècnica Comptable (3h/setmanals)Formació en centres de treball (400h/Tercer Trimestre)
 Formació i Orientació Laboral (3h/setmanals) 
Anglès (5h/setmanals)
Contenido del acordeón