BATXILLERAT

Com és estudiar batxillerat a l'ies llorenç garcies i font?

batxillerat d'humanitats

HORARI

De Dilluns a Divendres de 8.00h a 15.10h

obligatòries (1)

batxillerat de ciències socials

HORARI

De Dilluns a Divendres de 8.00h a 15.10h

batxillerat de ciències

HORARI

OBLIGATÒRIES 1r Batx Ciències Llengua i Literatura Castellana (2,5h) Llengua i Literatura Catalana (2,5h) Llengua Estrangera Anglès (3h) Educació Física (2h) Filosofia i Ciutadania (3h) Matemàtiques I (4h) Tutoria (1h)