Professorat

RESCURSOS PEL PROFESSORAT

Aquí trobareu alguns recursos pel professorat. 

documents

Justificant d'absència

Document per justificar l'absència d'un professor

Feines de guàrdia

Document per indicar al professorat de guàrdia quines feines han de realitzar els alumnes en absència d'un professor