CFGM TCFAD

Tècnic en Conducció d’ Activitats Físico-esportives en el medi natural.

2

cursos

1600

hores lectives

400h

en empreses

Matí

de DLL a DV

objectius

Realitzar activitats físico-esportives amb una competència professional per conduïr gups en el medi natural (caminant, a cavall o en bicicleta).

 Accés directe:

 Estar en possessió del títol d’ESO.

 Haver superat FP1 (qualsevol branca)

Haver aprovat 2n BUP

Haver aprovat FP Bàsica

 Amb una prova d’accés:

 Poden realitzar la prova d’accés els alumnes que tenguin 17 anys o més, o que els compleixin durant l’any natural de realització de la prova.

 Alumnes que han aprovat …

 

Els alumnes de Grau Mitjà seran capaços de realitzar i organitzar activitats físico-esportives amb una competència professional per conduïr gups en el medi natural ( caminant, a cavall o en bicicleta).

El cicle dona accés, entre d’altres, als següents estudis:

 Batxillerat.

 Cicle superior.

PRIMER CURSSEGON CURS
Comunicació Empresarial i Atenció al Client (5h/setmanals)Operacions Administratives de Recursos Humans  (7h/setmanals)
Operacions Administratives de Compra Venda (4h/setmanals)Tractament de la Documentació Comptable (7h/setmanals)
Empresa i Administració (3h/setmanals)Empresa a l’Aula (8h/setmanals)
Tractament Informàtic de la Informació (7h/setmanals)Operacions Auxiliars de Gestió de Tresoreria (8h/setmanals)
Tècnica Comptable (3h/setmanals)Formació en centres de treball (400h/Tercer Trimestre)
 Formació i Orientació Laboral (3h/setmanals) 
Anglès (5h/setmanals)
Contenido del acordeón