Normativa

normativa general

Decret 37/2008

que regula l’admissió d’alumnes als centres sonstinguts amb fons públics

Equivalències d’estudis